CODUL LEGILOR BELAGINE

In Roua Cerului Nr. 14 by mariusvpopLeave a Comment

SFATURI DE ÎNȚELEPCIUNE DATE DE ZAMOLXIS – DACILOR

CATISMA  DINTAI  LA  SFATURILE DE INTALEPCIUNE

O umbră de îndoială ce-ți va cuprinde sufletul în momentul în care ve-i primi semnalul spre aducere aminte că totuși exist, urgia cerurilor o să cadă asupra voastră precum o cavalcadă,iar mugetul munților va fi nestăvilit de furia apelor – iar pământul în pustiirea urâciunii se va cutremura și n-o să mai rămână piatră pe piatră la zidurile temeliei cetății tale, creind imagini de sfârșit,abia atunci de-ți vei scutura mintea,poate o să mai las o rază de lumină prin păienjenisul apocaliptic al timpului – dacă mintea voastră încețosată va căuta cu gândul și privirea spre înălțimile scaunului împărăției Mele de unde am dat pentru voi primele semne și sfaturi scrise – din Cetatea Plimorei,unde Hesta – Vestia a primit și-a scris aceste sfaturi,de care nu multă vreme te-ai putut bucura,căci după ce-au fost luate și înstrăinate de vânzătorii de frate a Fiului Omului – și purtate spre înșelăciunea neamurilor prin baierile pământului,au fost răstălmăcite după bunul plac al ahasverilor.

Deci nu uita că timpul pe care-l simți și-l vezi că este tot mai scurt,nu este la fel cu cea fost la începuturi,și asta numai datorită vouă blestemaților care mi-ați nesocotit poruncile cu gândurile voastre sinistre,socotind în nemernicia voastră că ve-ți concepe și voi și ve-ți procreea omul la nivelul deșertăciunii minților voastre.Clepsidra dăinuirii voastre pe pământ adună lacrimile munților în acest sfârșit al începuturilor iar goliciunea sufletelor voastre se va umple de toate durerile pentru că prin rătăcirea voastră de 2OOO de ani,v-ați înstrăinat de binele ce l-am răsădit în taina sufletului vostru prin scânteia luminii celei Dumnezeiești.

Fățărnicia voastră a trecut de toate răbdările cerurilor,v-ați vândut fratele în suferință,nu este de iertat înbuibala voastră,pentru că  nu ați dat apă celor însetați,nu l-ați îmbrîcat pe cel gol și dezbrăcat,nu ați dat mâncare celor înfometați și v-ați îndestulat numai pe voi – gândindu-vă numai la sațietatea burților voastre. In devălmășeala nesăbuinței voastre v-ați încununat cu merite pentru care n-ați transpirat,care nu vi se cuvin,urcându-vă  prin nemernicia voastră pe piedestale reci ca marmora morții,întitulându-vă Zei ai Pământului. Vai vouă nebunilor! Cât credeți că este de nemărginită răbdarea Mea!

V-ați încununat cu laurii necredinței,prin josnicia minciunii – v-ați declarat urmașii  Mei,urmașii Fiului Omului,prostind și îngenunchind prin suferință nemărginită semenii voștrii – fariseilor,netrebnicilor care astăzi mâncați doar pâinea cea albă și bună cu chipul neprihănit al lui Hristos,pe când cei mulți și flămânzi n-au nici pâine neagră să pună pe mese la colibele lor în fața pruncilor. Nu vă puteți rupe de puterea talanților în războiul cârjilor ce-l purtați pentru mărinimie de-atâta vreme,mințind și înșelând pe cel slab cu duhul. A-ți cutezat pentru îndeplinirea tuturor acestor fapte nedemne să vindeți credința străbunilor,iar lăcașele de suflet unde cei săraci,dezrădăcinați și ai nimănui care la vremuri de răstriște și zaveră intrau cu mare credință să ceară un sfat – să vorbească cu Mine ,astăzi sunt tot mai goale .

Nu ve-ți fi iertați nici în puterea gândului,nu a faptelor voastre,pentru toate fărădelegile voastre care în fața Mea vor fi greu cântărite.Lumina deșeartă a fumului  care se risipeste peste lumina zilei spre înălțimile cerurilor nu mai este ofranda ce-o dădeau moșii și strămoșii voștrii pentru Mine – dar să nu credeți că nu am citit în sufletele voastre,că voi sunteți cei care fierb în focul neiertării și prin mojicia voastră nestrămutată,prin vorbe nedeslușite în limbi nu aveți curajul să propovăduiți adevărul și dreptatea pe pământ,voi sunteți cei care nu dați un sfat drept și bun celor însetați de dreptate,voi închideți în baierul minciunii și hălăduiți cu ea în neadevăr și sunteți cei plini de frică care nu așteptați venirea celui promis pe pământ,pentru că faptele unora de preacurvie,înselăciune,minciună,indobitocire,înmulțirea talanților,nu le va putea șterge nici lacrima pietrelor din munți.

 Si pentru toate acestea și multe alte fapte nedemne pentru voi,care în veacul al 2 O-lea al trăiniciei voastre pe pământ le-a-ți săvârșit o să trimit valuri de foc peste țara care am dat-o părinților vostrii,și-n următorii ani voi zavisti roadele pământului și vor pieri toate cele ale traiului vostru de toate zilele. Nisipul va umple gurile voastre flămânde care aduc  sub vaierul vremii acte de blasfemie și închinăciune idolilor, de nu se va mai cunoate frigul de căldură,nici iarna din vară . Apa mărilor și-a oceanelor se va înălța spre înalturi,și pustiirea sufletelor voastre le va cuprinde groaza deșertăciunilor care va domina pământul. Iar pentru a purcede întru adevăr,căci despre toate acestea nu ți s-a spus ție muritorule,ia samă că vremea este foarte aproape,netăgăduit de aproape – dar nu uita că toate acestea care urmează să le petreci,au un termen bine gândit și stabilit de Mine și lăsate moșilor și strămoșilor tăi –Dacii cei vrednici în nemurire la lăsatul vremii ,văleatului 2O32,așa după cum am orânduit în calendarul lor pentru lucrarea pământului întru vrednicia neamurilor. Numai ziua sortită acestor lucruri n-o voi da cu prezicăciune,dar prin zestrea înțelepciunii o să-ți comunic că la momentul în care crucile morților vor ieși din negura vremii,și mâna anului se va lega cu crugul lunii și-a soarelui,atunci cei ce vor mai rămâne dintre voi și vor primii pecetea nemuriri,sub glasul de tunet al cerului își vor îmbrățișa frații risipiți și pierduți în vreme. Numai credința și înțelepciunea minți tale te va mântui omule! Stai bine și cumpănește la auzul acestor adevăruri,căci limbile ceasurilor vor amuți,stelele din ceruri prin foc de scântei vor lumina temporar o lume trecută,lacrimile maicii vor cădea pe obrajii fiilor risipitori,și vor aprinde lumina în sufletele celor deznădăjduiți – iar toți cei care au dat dovadă de vrednicie în fața Mea – îmi vor rămâne veșnic în lumina vie a nestricăciunii sub toiagul ocrotitoruluiMeu-Fiu…..Hristos Lumina LUMII

 

Dr. Ec. Lucia Pojoca

Ing. Mircea Vac

mariusvpopCODUL LEGILOR BELAGINE

Leave a Comment