NUNTĂ ÎN FAMILIA ROUA CERULUI

In Roua Cerului Nr. 14 by mariusvpopLeave a Comment

Toamna arămie ancestrală se revarsă peste urbea Oradiei, cu miresme de gutuie, sub curenții vibraționali ai Crișului în care sălciile își pleacă sfioase frunțile precum fetele fecioare, care prin unduirea chipului par vesnic sărutate de lumina plăpândă a soarelui.
Undeva în largul zării două inimi sfioase cuprinse de flacăra dragostei, așteaptă un moment crucial pentru împlinirea atâtor vise, jurăminți, bucurii sufletești și chiar a destinului. Paradoxal glasul clopotului din turla Bisericii cu lună, astăzi 2O Septembrie 2O14 ne anunță prin ritmicitatea vibrațională, chiar dacă este sfârsit de săptămână, zi profundă de aleasă sărbătoare, în care sub auspiciile voinței divinului, tinerii vor veni să-și unească destinele în fața sfântului altar.
Desigur că tinerii noștrii dragi, Marius Vlad Pop și Nora Turdean, ce provin din familii distinse, respectiv Nora – din capitala Ardealului – Cluj-Napoca, dintr-o familie neaoșe de mari intelectuali, adevărați români – cunocută în tot Ardealul după bunicul său – juristul, poetul și scriitorul ZENO TURDEANU – bunica, profesor și colegă de facultate cu eminentul critic literar Mircea Zaciu, precum și părinții care sunt membri marcanți ai structurii economico-sociale a Clujului, precum și Marius care provine din familie de vechi intelectuali, pentru întregirea tabloului familial – mama – medic primar iar tatăl preot, alături de bunici evlavioși în ierarhia duhovnicească până la rangul de episcopi,profesori, avocați, medici, scriitori, poeți și actori așa cum recent am observat într-un volum al arborelui genealogic al familiei POP recent publicat – au hotărât să-și unească destinele prin Sfânta Taină a Căsătoriei.
Am considerat ca necesară această mărturisire să o fac, sub motivația că la această hotărâre ce-au luat-o de a se uni după pericopa evanghelică, prin căsătorie – de-a fi doi în unul și-a accede la binecuvântarea lui Dumnezeu, acolo undeva în ceruri s-au deschis ferestrele spre universalitate, iar lumina lăuntrică din sufletele lor le va întării sintagma: Nihil Sine Deo!
Pentru că această mare bucurie a sufletelor, omul – coroana creaturii divine este întotdeauna vegheat din nemărginirea necuprinsă a cerurilor – deci și acolo sus în ceruri se petrece ceva.
Sub o ușoară divagație, sub un aspect al unicității evenimentului, nașul, care a ținut locul chemătorului la cererea miresei a deschis nunta, după apariția fulminantă a miresei – cuvântând:
“În acest moment festiv de sărbătoare, de aleasă bucurie și fericire,în care finii noștrii Marius și Nora au hotărât să-și unească destinele prin taina sfintei căsătorii, permite-ți-mi dragi nuntași, părtași alături de noi la acest eveniment – unic de altfel în viața lor, să vă prezint câteva crâmpeie de binecuvântare desprinse aleatoriu dintr-un scenariu secvențial al obiceiurilor și tradițiilor românești de-aici din Ardeal:

DE ZIUA NUNTII VOASTRE
De ziua nunții eu vă scriu
Un gând curat din suflet,
Cu epos popular, cum știu
Furându-vă un zâmbet.

Pe drumul vieții se-mpletesc
Cărări ce-și scriu destinul…
Când două inimi se iubesc,
Jurând că vor fi unul.

Cu-nțelepciunea din părinți,
Ajunge azi Marius mire;
Iar Nora-ntr-un altar cu sfinți,
E nesfârșita lui iubire.

Sub glasul roților de tren
Încet se-nfiripă idila,
Iar junele-n bonom refren
Visa în nopți copila.

Visat-a ieri, visat-a azi,
Și-i căzu dragă fata…
Cum trenul unduia-ntre brazi,
Așa-și scriau ei soarta
Juratu-și-au credinți fierbinți
Și toate câte cele…
Și a cerut-o la părinți,
Sub cerul plin de stele.

Banal răspuns – îngrijorat,
Târziu îl dete tata…
Că-i pleacă fata din palat
Ca ea n-o mai fi alta.

Îmi dați și voi iubiți părinți
A voastră binecuvântare…
Iar de-am greșit – doi ochi cuminți,
Vă cer acum iertare.

Plinească-se tot ce e scris
Și dat-a Dumnezeu…
Pe drumul vieții ce-i deschis
Voi fi cu soțul meu.

De-aici porni ospăț domnesc
Cu alai de mare nuntă,
Ai noștri miri ce se iubesc
Tu Doamne, bine-i cuvântă.

Alăturea și de nuntași
Pornesc cu voie bună,
Și două rânduri de nănași
Ce-acum ar vrea să spună:

Ne-ați vrut părinți spirituali
Și ne-ați chemat de nași;
Noi ne simțim monumentali
Azi – să vă fim părtași.

Să vă iubească Dumnezeu
Să faceți casă bună,
Alăturea să fiți mereu
Cum gândul vă-ncunună!

În viață numai dulce miez
Și tot ce veți dori,
Și-o să jucăm și la botez
Când naște-s-or copii. ”

În urma semnării actelor procedurale, ofițerul stării civile i-a declarat soț și soție, sub bucuria nemărginită a nașilor Mircea și Aurora Vac și Andrei și Amalia Tărău, a celor prezenți, care i-au felicitat pentru eveniment si sub coloanele de flori s-au deplasat la Biserica cu Lună, unde a fost oficiată taina sfintei căsătorii de preoții: Pr. Prof. Dr. Dumitru Megheșan, Pr. Dumitru Popovici, și Pr. Dr. Ovidiu Ghitea.

Sub cuvântul sfânt al înțelepților preoți și al Sfintei Evanghelii, s-a oficiat taina Logodnei și-a Sfintei Căsătorii, de unde s-a pecetat adevărul biblic că: A tinde spre Dumnezeu, este a râvni să se unească cu El și în El cu toate ființele care tind deopotrivă spre dânsul – este a râvni la cel mai mare bine, la binele suprem, la neântrecuta desăvârșire…. Unirea dintre voi dragi tineri devine o realitate, pentru că tainic vine harul Duhului Sfânt care vă unește pe voi care jurați cu mana pe Sfânta Evanghelie – dragoste unul față de celălalt până la moarte. Simbiotica coronițelor împărătești, puse pe capetele voastre vă conferă demnitatea de stăpâni peste libertatea și timpul ancestral de-a viețui aici, în vatra istorică a cetății Oradiei.
Astfel, devenind soț și soție, bărbatul trebuie să-și manifeste puterea răbdării neclintite și fericit va fi alături de aleasa sufletului său mirele, pentru că nu vor exista capete de discordie în familia sa – iar femeia se va asemăna cu Floarea Soarelui, ce-și însoțește mirele –după mersul lui pe bolta tainică a cerului și dimineața primenită îl așteaptă iar parcă în aceeași înțelegere și admirație. Intre parteneri trebuie să existe un respect reciproc dumnezeiesc și de încredere în Dumnezeu, așa cum însuși Petre Tuțea o reitera: Omul care nu crede în Dumnezeu este un biet animal care vine de nicăieri și merge nicăieri. (Între Dumnezeu și neamul meu )
După încheierea slujbei tainei sfintei căsătorii, felicitările de rigoare din partea celor dragi ai familiei și-a nuntașilor, întregul alai s-a deplasat spre sala REGAL EVENTS unde mirii și nuntași au fost întâmpinați sub eufemistica cântare: Mulți ani trăiască!
Sala de evenimnente a fost concepută de o frumusețe și un lux covârșitor, mesele au fost împodobite cu aranjamente florale și încărcate cu toate bunătățile din lume, băuturi rafinate și nuntași de înaltă clasă, fără a fi partinic cu nimeni decât cu adevărul, dat de Bunul Dumnezeu.
Momentul mult așteptat pentru începerea petrecerii, a fost precedat de dansul mirilor, care a fost regizat de către Marius și Nora sub impulsul orchestrei în tematica divină a unui vals vienez, în compania a șase balerine – îngerași divini, care sub cupola celestă au coborât parcă din înaltul cerului, pe umerii norilor, aici pe pământ. Deci pe bună dreptate: Nuntă în cer și pe pământ, de mare clasă, nemaivăzută și nemai regizată până acum– pentru care au fost răsplătiți cu ropote de aplauze.

Un alt moment remarcabil care a încântat sufletul românilor la această nuntă a fost precedat de intrarea pe scenă a orchestrei Maestrului Aurel Tămaș, inegalabil de altfel prin harul ce-l are de la Dumnezeu – cel mai îndrăgit artist la ora actuală din Ardeal.
Sub măiestria și virtuozitatea viorilor și-a taragoturilor precum ar fi deschis un Tezaur Folcloric prin interpretarea Rapsodiei Române a nemuritorului Ciprian Porumbescu, a Ciocârliei și a altor melodii care-ți fac să tresalte inima de bucurie.
Marea surpriză și bucurie ce li s-a oferit nuntașilor, la acest capitol al Învârtitei Românești a fost că pe lângă nașii Aurora și Mircea Vac, s-au prins la joc și mirii excelând prin Învârtita de pe Șomeș. Bravo vouă pui de Daci! Înțelepți părinți – cuminți prunci – frumoși miri, care cu această ocazie au realizat întemeierea unei noi familii, care așteaptă ca din rodul dragostei lor, Dumnezeu să-i binecuvânteze prin copii care vor reprezenta imaginea lor, sângele și le vor purta numele spre nemurirea neamului nostru românesc – și fosta Nuntă în cer și pe Pământ – Dumnezeu să-i binecuvânteze!
Consider că această binecuvântare metamorfozată merită a fi plasticizată și auroleată și sub euforia versificației:

Voi tineri azi veniți la mine,
Si-mi cereți ca să vă dau sfaturi
Ce toate-s pline de lumine,
Si de le sorbi nu te mai saturi

Ia aminte drag iubite…
La găselnița-n cuvinte,
Că de-acum să fii la minte
Iscusit ca mai nainte.

De n-ai mintea luminată,
Oricâte averi ai – pier;
Si cu mintea ta bogată,
Te vei înălța spre cer.
Dau-ți sfat în trei cuvinte,
Ca să-ți meargă bine în viață…
Trei din unul ține minte:
Luptă,luptă și învață.

Si atunci vei primi cunună
De virtuți pe drumul vieții,
Ce cu greu mai pot să pună,
Prin ei înșiși răi drumeții.

Scara vieții în bucurie,
Nu o duc oșteni ne-teferi;
In virtuți cu greu ea suie
Inspre cer foc de Luceferi…
Si-o s-ai bogăție mare…
De te urci pe scara albă,
Siruri de mărgăritare,
Ce-n virtute cresc în salbă.

Dragostea toate le-ndură,
Chiar mai mult de cât se poate;
Toți ar vrea a ei căldură…
Triști nădejdi mai trag din toate.

Dragostea e-n sine sfântă
De la Dumnezeu Preasfântul
Nuntă în cer,și jos pământul,
Doamne bine ne cuvăntă!

Ing. Mircea Vac

A DAY FOR A LIFETIME

 

mariusvpopNUNTĂ ÎN FAMILIA ROUA CERULUI

Leave a Comment